Kontaktujte zástupce YouTube Ke stažení na

Kontrola kvality – jeden cíl, mnoho výhod

5 min
16 - 01 - 2023
Technické vědomosti

Když začínáte pracovat s nábytkovými hranami, můžete si položit nejednu důležitou otázku:

 • Budou po přilepení pevně a trvale držet na desce?
 • Nebudou odpadávat?
 • Neztratí svou současnou barvu – časem nevyblednou?
 • Bude materiál odolný proti poškození (i poškrábání, ke kterému může dojít při montáži)?

Víme, že se chcete soustředit na svou práci bez obav z výše uvedených problémů. Plně tomu rozumíme, proto před odesláním našich produktů zákazníkům sami děláme vše, abychom rozptýlili jakékoli obavy.

Kdo má prospěch z toho, že kontrolujeme kvalitu?

V první řadě každý, kdo používá naše hrany – šetří čas a nervy spojené s detailní, vlastní kontrolou zboží. Ve spojení se snadným zpracováním a dlouhou životností je spokojen nejen výrobce nábytku, ale i jeho koncový zákazník. Výhod je samozřejmě celá řada, ale tou nejvýznamnější, zřetelnou zejména z dlouhodobého hlediska, je mnohem nižší riziko reklamací v budoucnu.

Také my z toho máme výhody. Díky rychlému a efektivnímu zachycení i drobných odchylek od norem jsme si jisti vysokými standardy toho, co opouští naši továrnu. Kromě samozřejmých věcí, jako je klid a úspora velkých nákladů spojených i s malou chybičkou, dostáváme ještě něco navíc – důvěru našich klientů, která je pro nás tou nejcennější devizou. To je důvod, proč ke kontrole kvality přistupujeme nikoli jako k nákladu, ale jako k investici.

Obrzeża meblowe badane pod mikroskopem
Kontrola jakości obrzeży meblowych

Co je to vlastně kvalitní nábytková hrana?

Aby byla kontrola kvality jako investice úspěšná, musí splňovat specifické standardy, které lze přesně měřit a porovnávat. Z předchozích zkušeností víme, že roli našeho produktu v nábytkářském průmyslu někteří občas podceňují. To může vést k názoru, že tolik pozornosti a pečlivosti při kontrole mnoha aspektů je neopodstatněné. Tento postoj je však chybný, protože úspěch jako vždy spočívá v detailech. Důležitý je celkový efekt, a právě zde hrají nábytkové hrany velmi důležitou roli. Musí být nejen estetické a dokonale sladěné s deskou, ale také odolné – to jsou klíčové vlastnosti a jedna bez druhé nemůže uspět.

Ať už používáte nábytkové hrany při své práci jako dodavatel, výrobce nebo třeba jako technolog, jistě máte svůj vlastní seznam faktorů, které určují jejich kvalitu. Podívejte se, kolik níže uvedených aspektů považujeme za ty nejdůležitější! Všimněte si také, že každý z bodů odkazuje na téma ze dvou různých pohledů – klienta a našeho, tedy výrobce. Ve společnosti Schilsner považujeme naše vlastní kritéria za body na mapě, díky nimž můžeme dosáhnout cíle, kterým je splnění požadavků klienta. Jsou to:

 1. Spolehlivá přilnavost hrany k desce – záleží např. od správného (tedy rovnoměrného) nanesení základního nátěru – primeru;
 2. Snadné zpracování během montáže – aby byla hrana pružná, musíme se nejprve postarat o kvalitu námi používaného ABS materiálu a provést proces extruze s optimálními parametry;
 3. Přesné a hlavně neměnné rozměry hran – dbáme nejen na tloušťku, ale také na šířku našeho výrobku; první z těchto parametrů je měřen velmi přesně – s tolerancí do 10 mikronů (0,01 mm);
 4. Povrchová odolnost proti drobnému, náhodnému poškození (i při montáži) – ověřujeme to tak, že sledujeme, jak se hrany vyrovnávají s oděrky a škrábanci;
 5. Stabilní zbarvení, identické bez ohledu na datum výroby – velký důraz klademe na barevnou shodu hrany, jejího porovnání se vzorem a předchozími výrobními šaržemi;
 6. Stálost v průběhu času – nejde jen o odolnost proti poškození, ale především o odolnost proti UV záření, které může způsobit změnu barvy;
 7. Zdravotní nezávadnost pro zákazníka (i pro zdraví dětí) – naše hrany jsou pravidelně testovány v externích nezávislých laboratořích, jsou kontrolovány na emise různých druhů chemických látek, které negativně ovlivňují zdraví; díky tomu víme, že je vůbec neobsahují a že jejich používání je zcela bezpečné.
Kontrolowanie jakości podczas produkcji
Moduł SBI produkcja obrzeży meblowych Schilsner

Fáze kontroly kvality

Nyní přesně víme, na co si dát pozor a proč. Promluvme si tedy o jednotlivých fázích, ve kterých probíhá ověřování produktu, protože celý proces lze rozdělit do několika částí.

Před zahájením výrobního procesu

Začínáme kvalitou suroviny – aby se k nám dostala, musí splňovat vysoké tržní standardy. Kromě toho kontrolujeme vlastní definované parametry, které jsou ještě přísnější.

Co je pro nás důležité? Jsou to především certifikáty kvality poskytované výrobcem, nespoléháme však pouze na ně. Na speciálním zařízení testujeme například tavitelnost a tažnost materiálu ABS. Z naší strany se musíme postarat o správnou teplotu a vlhkost, ve které skladujeme suroviny a pigmenty. Kromě toho ověřujeme kvalitu procesů našich dodavatelů prostřednictvím pravidelných auditů.

Během výroby

Navzdory rychlému chodu strojů a jejich produkci mnoha metrů hran musí kontrola kvality probíhat ještě rychleji! V tom nám samozřejmě pomáhají nejnovější technologie – například ve formě spektrofotometru zabudovaného do výrobní linky, který kontroluje správné barevné schéma. Kromě toho přichází ke slovu také již zmíněné velmi přesné ověřování tloušťky pásu a parametrů extruze. Důležitá je také vhodná aplikace základního nátěru – i malá chyba v této fázi může mít za následek sníženou přilnavost hran k nábytkové desce.

Test odporności obrzeża meblowego
Komora starzeniowa w laboratorium Schilsner

Po dokončení výroby

Konec výrobní fáze neznamená konec kontroly kvality. Z každé nové šarže výrobků odebíráme vzorky, které podrobně ověřujeme v souladu se zavedenými postupy. Jejich výsledky slouží k hodnocení naší práce a poté putují do archivu. Čemu ještě věnujeme v této fázi zvláštní pozornost?

Díváme se, jak konečný produkt vypadá ve srovnání s předchozími šaržemi. Takto posuzuje efekty naší práce velká skupina zákazníků – prosté ověření barvy v různých světelných podmínkách s odkazem přímo na dříve objednaný vzorek hrany. Samozřejmě i zde nás podporuje technologické vybaveni – barva je nakonec posuzována pomocí spektrofotometru ve vyhrazených světelných komorách s podporou osvětlení v příslušných mezinárodních standardech.

Stupeň lesku laku nanášeného na povrch kontrolujeme také díky leskoměru. Testujeme hrany z hlediska pružnosti nebo zpracovatelnosti, a když jsme dokončili i tuto kontrolu, musíme zjistit více o přilnavosti. Prvním krokem při kontrole tohoto parametru je vizuální posouzení rovnoměrnosti nanesení základního nátěru.

Pojďme do laboratoře!

Naše interní laboratoř, kterou rozvíjíme od roku 2020, je výzkumným centrem pro objektivní a profesionální hodnocení kvality. Díky předem definovaným normám a dostupným strojům jsme schopni posoudit odolnost laku proti oděru a poškrábání. Na zkušebním stroji zkontrolujeme, jakou sílu je třeba použít k odtržení hrany od desky. Celek doplňují specializovaná měření, která v přírodních podmínkách nejsme schopni provést v krátkém čase. Jde zde o odolnost povrchu k UV záření, které může způsobit změnu původní barvy. „Stroje času“, které máme k dispozici, tedy stárnoucí komory, nám umožňují za pouhé 3 týdny posoudit, jak by se chovala hrana vystavená intenzivnímu slunečnímu záření po dobu půl roku v místnosti.

Porównanie dekoru w różnych warunkach oświetleniowych
Test przyczepności obrzeża meblowego

Oddělení kontroly kvality

Každému z týmu Schilsner záleží na kvalitě, ale pro kontrolu naší práce jsme vytvořili (a dále rozvíjíme!) specializovaný, nezávislý tým. Oddělení kontroly kvality je skupina 12 specialistů, kteří během každé směny odborně kontrolují, co bylo právě vytvořeno ve výrobě.

Pokud vás zajímá tajemství vytváření nejkvalitnějších nábytkových hran, zveme vás k přečtení dalších článků naší databáze znalostí a ke sledování na sociálních sítích, kde ochotně sdílíme znalosti a informace z oboru.

Kontrola Jakości Schilsner Team

Přečtěte si také

Výběr lepidla pro olepovačku hran – vyberte si správný produkt a získejte dokonalý spoj

Novinka v nabídce – Absorfen Strong s vůní zeleného jablka.

Zbělení okraje nábytkové hrany – jak eliminovat a zabránit jeho vzniku.