Kontaktujte zástupce YouTube Ke stažení na

Odlepení hrany od desky – zjistěte příčiny a získejte perfektní přilnavost

4 min
12 - 07 - 2022
Technické vědomosti

Všimli jste si někdy, že se čerstvě přilepená nábytková hrana na koncích odlepovala od okraje desky nebo prostě spadla? Tento efekt je pro truhláře vážným problémem. Odlepující se hrana by měla být z desek odstraněna a znovu nalepena, což představuje dodatečné náklady a zpoždění plánovaných prací. Abyste tomu zabránili, stojí za to znát nejčastější příčiny snížené adheze hran a naučit se jim předcházet. Podívejte se na praktické tipy, které vám umožní navždy se rozloučit s problémem odpadajících hran.

Prvním bodem, který je třeba zvážit, když čelíte problémům s přilnavostí hran, je jaké lepidlo použít. Stojí za to věnovat této problematice více pozornosti, a proto jsme jí věnovali samostatný záznam v databázi znalostí – zveme vás, abyste se s tímto materiálem seznámili.  

Jakmile jsme si jistí, že používáme vysoce kvalitní lepidlo, které je správně přizpůsobené vaší olepovačce, zaměříme se na správné teploty. To platí jak pro olepované materiály a hrany, tak i pro okolní teplotu a aplikaci lepidla. Nejdůležitější jsou v tomto případě podmínky v dílně. Okolní teplota, doporučená výrobci jak desek a nábytkových hran, tak strojů a lepidel by neměla být nižší než 16 °C. Pokud je v dílně udržována vhodná teplota, ale desky a hrany jsou skladovány v chladnějších halách, vyplatí se je přemístit do místnosti s vyšší teplotou a ponechat je tam dostatečně dlouho, aby se zahřály před řezáním a olepováním. Teplota materiálů se ověřuje pyrometrem (infračerveným teploměrem vybaveným laserovým světlem). Kromě příliš nízké okolní teploty mají na provoz olepovaček hran negativní vliv i velké výkyvy teplot. Proto je důležité udržovat stálou pokojovou teplotu a vyhýbat se průvanu.

Nyní přejdeme k teplotě nanášení lepidla. V procesu olepování se nejčastěji používají lepidla EVA, pracující v různých teplotních rozmezích. Nejběžnějším způsobem aplikace lepidla je jeho nanášení válečkem v lepicí jednotce. Je důležité neustále kontrolovat, zda nastavené teploty skutečně odpovídají teplotám v tavicí jednotce a na lepicím válečku. V případě velkých odchylek zkontrolujte topná tělesa v jednotce. V závislosti na zařízení jich může být několik a pokud jedno z nich vyhoří, nebude agregát schopen udržet správnou teplotu. K měření teplot doporučujeme používat pyrometr. Rozdíly v nastavených a skutečných teplotách by neměly být větší než +/- 10 °C.

Jednou z metod úpravy nastavení při rozdílech teplot je nastavení vyšší teploty v chladnějších obdobích a nižší teploty v teplejších, samozřejmě s přihlédnutím k teplotním rozsahům námi používaného lepidla. Dále je třeba pamatovat na to, že lepené prvky by neměly být vystaveny náhlé změně okolní teploty bezprostředně po zpracování, proto by se prvky neměly hned po nalepení přemisťovat do chladnějších míst.

Pokud nenastane žádný z výše uvedených problémů a přesto hrana nedrží správně na desce nábytku, kontrolujeme další parametry.

První je množství lepidla, které se má nanést. Mělo by být nanášeno rovnoměrně bez ohledu na délku lepeného prvku. V případě nerovnoměrného množství je třeba válec a jednotku pro nanášení lepidla očistit od případných nečistot nebo nánosů spáleného lepidla, které mohou při nepřetržitém provozu jednotky způsobit odkapávání lepidla.

Pokud je množství lepidla příliš malé, nebude při lepení delších prvků stačit v agregátu. Poté se doporučuje nanést větší množství lepidla.

Konečně posledním parametrem, který je třeba ověřit, je správný přítlak hrany k desce. Přítlačné válečky musí být nastaveny na stejný rozměr, jako je tloušťka použité hrany. V případě mírné vůle lze zadat větší tlak. Vyplatí se také zkontrolovat, zda má tlak v agregátech správnou hodnotu a konstantní parametry.

Probrali jsme tedy nejdůležitější pracovní parametry, které je třeba ověřit a opravit v případě problémů s přilnavostí. Nakonec stojí za zmínku, že případné problémy s přilnavostí jsou do značné míry ovlivněny také kvalitou samotné hrany. Každá hrana na spodní straně má vrstvu aktivátoru, tzv. základní nátěr, který se při olepování naváže na lepidlo. Kvalitní hrany se vyznačují rovnoměrně nanesenou, přiměřeně silnou vrstvou primeru, která zaručuje dostatečnou přilnavost. Při skladování je důležité zabránit kontaktu hrany s chemikáliemi a vlhkostí, která může znehodnotit vrstvu primeru.

Nakonec vás zveme ke shlédnutí videa věnovaného tématu problémů s adhezí hran. Představujeme tam kontrolu všech parametrů uvedených v tomto článku. S námi vždy dosáhnete dokonalého a odolného spoje. Video aplikace nábytkových hran.

Přečtěte si také

50 odstínů bílé

Vroubkování nábytkových hran – jak vzniká a jak ho odstranit

Efektivní a bezpečné čištění nábytkových hran a desek