Kontaktujte zástupce YouTube Ke stažení na

Evropské fondy

Schilsner Industry Group společnost s ručením omezeným

realizuje projekt spolufinancovaný z evropských fondů.

„Propagace značky Schilsner Industry Group prostřednictvím účasti v programu propagace nábytkářského průmyslu“

v rámci Operačního programu Inteligentní rozvoj

Prioritní osa 3 Podpora inovací v podnicích

Opatření 3.3 Podpora propagace a internacionalizace inovačních podniků

Podopatření 3.3.3 Podpora malých a středních podniků při propagaci značek výrobků – Go to Brand

 

Cílem projektu je propagace značky Schilsner Industry Group na zahraničních trzích prostřednictvím účasti na akcích plánovaných v rámci programu propagace nábytkářského průmyslu. Plánované aktivity přímo přispějí k rozvoji exportní činnosti Žadatele a posílení jeho konkurenční výhody na mezinárodním trhu.

Realizace projektu umožní dosáhnout plánovaných ukazatelů výsledků:

  • příjmů z prodeje výrobků na export
  • příjmů z prodeje výrobků na export, které jsou předmětem projektu
  • počtu zahraničních obchodních kontraktů podepsaných podniky podpořenými v oblasti internacionalizace.

Zvýšení příjmů z exportních aktivit přispěje k rozvoji společnosti Žadatele – bude možné realizovat nová řešení, která splní zjištěná očekávání. To umožní získat nové zákazníky – zejména zahraniční.

 

Celkové výdaje: 652 000,00 PLN

Způsobilé výdaje: 652 000,00 PLN

Spolufinancování: 391 200,00 PLN


Schilsner Industry Group Sp. z o.o. realizuje projekt spolufinancovaný z evropských fondů

„Zavedení inovativní technologie výroby nové generace ABS hran pro nábytkové desky.“

 

Cíle a plánované účinky Projektu,

Předmětem projektu je zavedení procesní a produktové inovace ve společnosti Schilsner Industry Group Sp. z o.o., dosud neznámé a v národním měřítku nepoužívané.

Inovace procesu – společnost hodlá zavést individuálně navrženou vlastním výzkumným oddělením, vysoce kvalitní, ekologicky šetrnou technologickou linku pro výrobu hluboce potištěných dřevěných struktur a ABS hran kompletně pokrytých požadovanou barvou.

Výrobní linka se bude skládat z řady nových strojů a zařízení, mezi něž patří:

Extrudér s komorou pro rekuperaci energie, přesným měřicím zařízením a automatickým navíječem, míchací stanicí barviv se systémem pro dávkování barviv přímo do extrudéru a moletujícícm zařízením. Inovativním produktem budou hluboce potištěné a zcela zakryté hrany nábytkových desek. Hrana bude dokonale a přesně sladěná, pokud jde o strukturu a barvu, která odpovídá trendům a aktuální poptávce na trhu. Díky realizaci projektu společnost rozšíří a zmodernizuje svůj strojový park, splní očekávání trhu zavedením nových výrobků, čímž uspokojí potřeby dodavatelů, zvýší svou konkurenceschopnost, bude dbát na ochranu životního prostředí a sníží nezaměstnanost v regionu zvýšením zaměstnanosti. Výše uvedených cílů bude dosaženo nákupem technologické linky, která bude bezpečná pro použití a účinná z ekonomického a ekologického hlediska.

 

Hodnota Projektu,

11 070 000,00 PLN

Příspěvek z evropských fondů

3 150 000,00 PLN