Skontaktuj się z Przedstawicielem Facebook Do pobrania

Fundusze UE

Schilsner Industry Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Promocja marki firmy Schilsner Industry Group poprzez udział w programie promocji branży meblarskiej”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Celem projektu jest promocja marki firmy Schilsner Industry Group na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji branży meblarskiej. Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

 

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przeds. wsparte w zakresie internacjonalizacji

 

Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy – możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane oczekiwania. Pozwoli to uzyskać nowych kontrahentów – zwłaszcza zagranicznych.

 

Wydatki ogółem: 652 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 652 000,00 PLN
Dofinansowanie: 391 200,00 PLN

 


Schilsner Industry Group Sp. z o.o. realizuje projekt dofinasowania z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowej generacji obrzeży ABS do płyt meblowych.”

 

Cele i planowane efekty Projektu,

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Schilsner Industry Group Sp. z o.o. innowacji procesowej oraz produktowej dotychczas nieznanej i niestosowanej w skali kraju.

 

Innowacyjność procesowa – firma ma zamiar wdrożyć indywidualnie zaprojektowaną przez posiadany dział badawczy, wysokiej jakości, proekologiczną linię technologicznej do produkcji, głęboko odciśniętych struktur drewna oraz całkowicie pokrytych pożądaną barwą obrzeży ABS.

 

Linia produkcyjna złożona będzie z ciągu nowych maszyn i urządzeń, do których należą:
wytłaczarka z komorą odzyskiwania energii, urządzeniem do mierzenia precyzji wykonania oraz automatyczną nawijarką, stacja do mieszania barwników wraz z systemem ich dozowania bezpośrednio do wytłaczarki, a także urządzenia moletującego. Nowatorskim produktem będą głęboko odciśnięte i całkowicie pokryte obrzeża do płyt meblowych. Obrzeża, będą idealnie, precyzyjnie dopasowane pod względem struktury i barwy, co wpisuje się w niszę i aktualne zapotrzebowanie rynkowe. Dzięki realizacji projektu firma poszerza i unowocześni park maszynowy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku wprowadzając nowe produkty, tym samym zaspokaja potrzeby kontrahentów, staje się bardziej konkurencyjna, zwraca uwagę na aspekt ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejsza bezrobocie w regionie poprzez zwiększenie zatrudnienia. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez zakup linii technologicznej, która będzie bezpieczna w użytkowaniu oraz efektywna pod kątem ekonomicznym i środowiskowym.

 

Wartość Projektu: 11 070 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 150 000,00 PLN